Flow in Leren

Gratis gids: Optimaal Studeren

 

Download hier de gids "Optimaal Studeren" waarin de acht karakteristieken van flow subtiel verwerkt zijn. De gids is al door meer dan 15.000 studenten gelezen en is echt een must voor elke student!

Flow in Leren

 

Bij optimaal leren gaat het erom dat zowel de leerlingen als de docent in flow zijn, dat er geinspireerd gewerkt wordt, dat mensen hun sterke punten optimaal inzetten en daardoor ook verder ontplooien. Volgens de positieve psychologie gaat het leren dan ook veel harder. Dat weten we toch eigenlijk wel vanuit onze eigen ervaring?

 

Een aantal kernpunten:

1. Leren is effectiever en plezieriger als er geleerd wordt in flow, als het werk aanspreekt, boeit

    en inspireert.

2. Bij leren gaat het naast kennis en vaardigheden (competenties) vooral om het ontwikkelen

    en inzetten van persoonlijke talenten, bij de leerlingen/studenten en bij de docent.

 

Voor basis- en middelbaar onderwijs:

3. In onderwijs dat gericht is op flow is de rol van de docent als persoon essentieel.

4. Bij leren is reflectie een essentiele activiteit die het zelfsturend vermogen van de leerling

    vergroot.

 

De centrale vraag is: hoe kan er flow in leren gecreëerd worden?

 

Een kort antwoord op deze vraag is tweeledig:

1. Verhoog als leerling / student / docent je eigen bevlogenheid zodat je zowel productiever

    als gelukkiger wordt en je anderen met jouw bevlogenheid kunt besmetten.

2. Creëer als docent voor de leerlingen omstandigheden die meer bevorderlijk zijn voor flow.

 

Leolympia heeft programma’s ontwikkeld voor studenten en docenten waarmee zij hun eigen bevlogenheid kunnen verhogen en docenten omstandigheden kunnen creeren voor hun leerlingen die bevorderlijk zijn voor flow in leren.

Neem contact op met Flow in Leren op 06 34 21 85 17 of stuur ons een email.

Wat is 'Flow in Leren'?

 

In flow hebben leerlingen het gevoel dat ze alles aankunnen, dat alles meewerkt aan een goed resultaat en dat er 'iets begint te stromen'. Een groep blijkt ineens meer te zijn dan de som der delen. Deze flow gaat samen met een hoge snelheid en grote diepgang van leren. Dat komt doordat het leren zich dan 'van binnenuit de persoon' voltrekt, vanuit de persoonlijke sterke punten die de bron vormen van flow. Ook leraren kennen die momenten bij zichzelf: je bent geinspireerd en enthousiast bezig met je werk. Alles gaat soepel en je voelt je als een vis in het water. Je bereikt een mooi resultaat. Je gaat blij en vol energie naar huis. Er is flow!

 

Bron van flow: 'sterke punten perspectief'

 

Persoonlijke sterke punten van mensen zijn belangrijk in onderwijs, voor leraren en leerlingen. Als je vanuit het perspectief van persoonlijke sterke punten naar leerlingen kijkt, zie je ook andere dingen dan als je alleen kijkt vanuit het perspectief van hun kennis van het schoolvak en de bijbehorende vaardigheden. Het valt je op dat Marieke heel doelgericht is en Hakim heel sociaal. Als de leraar die sterke talenten benoemt en de leerling daarmee bevestigt in diens sterke kanten, ondersteunt dat de verdere ontplooiing van die sterke punten. Het werkt zeer motiverend en heeft ook een krachtige invloed op hun cognitieve leren.

 

Opvallend is dat mensen hun sterke punten vaak als 'vanzelfsprekend' ervaren. Het kost ze namelijk geen moeite om ze in te zetten; ze 'stromen' als vanzelf als er een beroep op wordt gedaan. Mensen zijn dan ook vaak zo gewend aan die kwaliteiten van zichzelf dat ze vaak verbaasd zijn dat anderen ze minder vertonen. ('Iedereen zou in zo'n situatie toch moed hebben getoond?').

 

Steeds meer blijkt dat het onderwijs een belangrijke taak heeft in het ontwikkelen van sterke punten of talenten bij leerlingen. Je zou het inzetten van sterke punten kunnen zien als de bron van welzijn (mensen voelen zich goed als ze hun kwaliteiten kunnen inzetten) en effectiviteit in zeer uiteenlopende situaties.

 

Het begrip sterkt punt verschilt echter fundamenteel van het begrip 'competenties' dat je nogal vaak hoort. Een sterk punt bestaat uit de drie-eenheid talent, vaardigheden en kennis. Waarbij talent is aangeboren en als basismateriaal wordt gezien en vaardigheden en kennis als de elementen die aangeleerd en toegevoegd kunnen worden aan het ruwe talent.

 

Om persoonlijke sterke punten te ontdekken kun je de Next Talent Talententest afnemen op www.nexttalent.nl/talententest

 

Meer informatie hierover vind je bij - Diensten > Algemene diensten -

De kracht in de mens aanspreken

 

De positieve psychologie kan ons aan het denken zetten over het onderwijs. Ook in het onderwijs wordt vaak gekeken naar tekorten van leerlingen: wat hebben ze nog niet in huis, wat doen ze nog niet goed? Het rode potlood waarmee de fouten worden aangegeven, is een stuk gewoner dan het groene potlood waarmee wordt gemarkeerd wat goed is.

 

De nadruk op het negatieve, de gerichtheid op afwijkingen (waar de positieve psychologen stelling tegen nemen) zien we ook in het onderwijs. Steeds meer leerlingen krijgen een diagnose als ADHD, faalangstig, Asperger, PDD-NOS en dergelijke. Hoewel bijvoorbeeld voor ADHD medicijnen beschikbaar zijn, is aan andere beperkingen vaak weinig te helpen. Psychologische begeleiding levert niet altijd het beoogde resultaat op. Het gevaar is nu dat die leerlingen steeds meer gaan geloven dat zij een probleemgeval zijn; dat zet zich vast in hun zelfbeleving en dat remt hun groei. Deze leerlingen - en hun leraren - hebben het besef nodig dat zij dankzij de diagnose weliswaar meer duidelijkheid hebben over hun beperkingen, maar dat zij wel degelijk allerlei talenten hebben die ze op school kunnen inzetten voor hun ontwikkeling.

Flow creëren: 'kernfeedback geven'

 

Feedback geven over iemands sterke punten heet kernfeedback geven en dat is iets anders dan gedragsfeedback geven. In trainingen is het geven van kernfeedback te leren: het gaat erom talenten en sterke punten te leren herkennen en ze te durven benoemen. Dat benoemen voelt aanvankelijk vaak onwennig. Het is in onze cultuur gewoner om iemand attent te maken op een fout dan op een kwaliteit. Voor wie over de drempel heen is en wel regelmatig kernfeedback geeft, kan het een indringende ervaring zijn om te merken hoe zulke feedback de relatie met de ander ingrijpend veranderd.

 

   Voorbeeld: Een onbenaderbare leerling

   Een lerares die dit uitprobeerde, ontdekte dat een puber die volgens haar en veel van haar 

   collega's volstrekt onbenaderbaar leek, opeens heel aardig en meewerkend werd. Eigenlijk is

   die formulering fout: hij was altijd al aardig en meewerkend, maar die kwaliteiten kwamen

   pas naar voren toen zijn docente hem positief tegemoet trad. Toen werd ook duidelijk dat

   geen van zijn docenten dat tot nu toe had gedaan...

 

Sommige leraren denken dat je pas sterke punten kunt benoemen als leerlingen wat ouder zijn, en bijvoorbeeld niet meer op de basisschool zitten. Leraren die werkten aan het thema 'kernfeedback geven', ontdekten echter dat je al bij heel jonge kinderen (bijvoorbeeld van vier jaar) sterke punten kunt benoemen. Je moet dat dan natuurlijk wel in hun taal doen. Dat is helemaal niet zo lastig als het lijkt. Juist doordat kinderen zich echt gezien voelen als je hun sterke punten benoemt, snappen ze meestal heel snel wat je bedoelt.

 

Om kernfeedback te kunnen geven zul je iemands persoonlijke talenten en sterke punten moeten leren kennen en herkennen. Om persoonlijke sterke punten te ontdekken kun je de Next Talent Talententest afnemen op www.nexttalent.nl/talententest.

 

Meer informatie hierover vind je bij - Diensten > Algemene diensten -